Gazons
Een mooi fris groen gazon bepaald voor een groot gedeelte het beeld van uw tuin. Vandaar dat goed onderhoud van uw gazon van groot belang is. En goed onderhoud bestaat echt niet alleen maar uit maaien. Wat dacht u van graskaantjes steken, verticuteren, bemesten, onkruidbestrijding en bladvrij houden.

Een goede bemesting voorkomt vaak veel problemen zoals mos, onkruid en kale plekken. Het is daarom ook aan te bevelen om een grondmonster te nemen en een bemestingsadvies te vragen.

Borders
Van een goed opgezette border tijdens de aanleg zult u lang genieten, maar ook deze heeft zijn onderhoud nodig. Gebeurt dit niet dan is de kans groot dat na verloop van tijd sommige planten afsterven en dat u met kale plekken in deze border zit. Vandaar dat het van belang is om de beplanting tijdig te snoeien. Natuurlijk moet zo'n border ook onkruid vrij gehouden worden. Vooral de eerste paar jaar is daar best wel wat werk aan. Om al deze planten elk jaar weer uitbundig te laten groeien en bloeien mag natuurlijk de bemesting niet vergeten worden. Deze kan tijdens het groeiseizoen toegediend worden maar ook tijdens de rustperioden als voorraadbemesting, deze kan dan meteen ondergespit worden.

Bomen
Bomen zijn onmisbaar voor de mens maar ook in de tuin. Zij bepalen mede de sfeer en kunnen ook bijdragen aan de privacy in uw tuin. Maar zoals iedereen weet worden kleinen bomen groot. Vandaar dat de keuze bij aanleg erg belangrijk is. Omdat de eigenaar van de boom aansprakelijk is voor eventuele schade aan derden is het natuurlijk in uw eigen belang dat u de bomen goed onderhoudt.

Lei- en dakvormen nemen, als u ze niet snoeit uiteindelijk hun natuurlijke vorm weer aan en daarmee gaat de doelstelling van deze bomen verloren.

Hagen
Hagen zijn er in diverse soorten en maten, maar allemaal hebben ze als doel een terrein af te bakenen. De keuze voor de soort haag hangt natuurlijk af van wat men met de haag wil bereiken. Dit kan zijn privacy, zichtlijnen, informele afscheidingen.

Natuurlijk dienen al deze vormen en soorten goed onderhouden te worden anders gaat het effect wat men wil bereiken verloren. Hoe vaak deze gesnoeid moeten worden hangt helemaal af van uw type tuin. In een strakke tuin zal dat wat vaker zijn dan in een natuurlijke tuin. En ook de soort haag is hier van belang.

Snoeivormen
Een trend van de laatste jaren is het gebruik van planten die in allerlei vormen zijn gesnoeid. Dit is natuurlijk erg mooi, maar denk hierbij wel dat het niet de natuurlijke groei is van deze plant. Dus wil men deze vorm behouden dan is veelvuldig en zorgvuldig onderhoud zeker gewenst. Dan heeft u jaren lang plezier van deze meestal dure aanschaf.

Vaak staan deze planeten ook nog in potten wat weer betekent dat we de waterhuishouding en bemesting heel goed in de gaten moeten houden.

Verhardingen
Een verharding moet functioneel maar tegelijkertijd natuurlijk ook mooi zijn. Na verloop van tijd krijgt men last van onkruidgroei tussen de voegen. Dit kunt u natuurlijk met de hand verwijderen, maar bij grotere oppervlakten is dat bijna niet te doen. Daarvoor zijn dan andere methodes beschikbaar zoals borstelen, infrarood en spuiten met biologische en chemische middelen. Op schaduwrijke plaatsen in zeer vochtige tijden kunt u ook last krijgen van algenvorming op uw bestrating. Vaak verdwijnt deze in het voorjaar weer. Maar er kunnen natuurlijk ook situaties ontstaan waardoor dit gevaarlijk wordt. Ook dan kunt u deze algen bestrijden met zowel biologische of met chemische middelen.

Vijvers/Waterpartijen
In bijna iedere tuin ligt tegenwoordig wel een vijver of een waterpartij. Mits deze goed zijn aangelegd valt het onderhoud wel mee. Bij vijvers kan men volstaan met het verwijderen van alle onrechtmatigheden die in de vijver vallen. Aan het eind van het groeiseizoen worden dan alle vijverplanten gesnoeid.

De voorbereidingen voor de winter bestaan uit het plaatsen van een lucht pompje om zo tijdens strenge vorst een wak in het ijs te houden. Verder moet men er voor zorgen dat eventuele pompen vorstvrij liggen. Dit kan het makkelijkst door ze in het diepere gedeelte van de vijver te laten zakken.

Voorjaarsbeurt
Tijdens de voorjaarbeurt worden de planten gesnoeid die in verband met de vorst in de winter niet gesnoeid mogen worden. Tevens wordt het eerste onkruid verwijderd. Opengevallen plekken in de borders kunnen nu ook aangevuld worden. Kortom er wordt voor gezorgd dat alles gereed is voor weer een jaar genieten van een mooie tuin.

Winterbeurt
Tijdens de winterbeurt worden alle planten gesnoeid, met uitzondering van voorjaars bloeiers en vorst gevoelige planten. Al het blad wordt verwijderd en de borders worden ondiep los gespit.

Bij zuurminnende planten zoals rododendrons, wordt bij jonge planten een hoeveelheid tuinturf gedaan.

Kortom de tuin is dan weer klaar voor de winter.

De netheid van het opruimen van het blad ligt natuurlijk aan uw wensen en het type van uw tuin. Een strakke tuin moet natuurlijk veel netter bij liggen dan een bostuin. In een bostuin mag natuurlijk best wel wat blad aanwezig blijven. Dit is ook goed voor de vogels en insecten die in u tuin verblijven.

Jaarrond onderhoud
Bij jaarrond onderhoud besteed u alle onderhoudswerkzaamheden uit aan Tuinservice Mari van den Heuvel. Ik zorg er dan voor dat uw tuin op elk moment er netjes bij ligt. Het enige wat u hoeft te doen is genieten van uw tuin.

Ziekte bestrijding
Ondanks de goede verzorging raken planten wel eens besmet met ziektes en ongedierte. Door hier in een vroeg stadium maatregelen voor te treffen wordt erger voorkomen en zal de plant hier bijna géén hinder van ondervinden.